Bestyrelsen


Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer. Dertil kommer to valgte bestyrelsessuppleanter og en revisor samt en revisorsuppleant.Navn

Funktion

Adresse

Opgaver

Lisa Bang

Formand 

Stokkebjergsvinget 35

Kontaktperson for Kommune, medlemmer og øvrige. Forefaldende opgaver. Årsberetning. 

Tine Skovgaard-Jensen

Kasserer

Egernvej 22

Økonomi, budget, regnskab, vejene, indkaldelse til generalforsamling. 

Hanne Tranberg

Sekretær

Hesselhøj 28

Dagsorden, referat, nyhedsbrev mv.

Brian Coles

Webmaster

Stokkebjergsvinget 22

Hjemmeside

Sine Hornslet

Medlem

Hesselhøj 8

Lotte Kleinschmidt Boelsmand

Bestyrelses-suppleant

Hesselhøj 2A 


Dorte Hjermitslev

Bestyrelsessupleant

Hesselhøj 6


Carl Henning Gyldenberg Johnsen

Revisorsuppleant

Hesselhøj 6


Bent Schmidt-Nielsen

Revisor

Egernvej 26

Revision