Bestyrelsen


Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer. Dertil kommer to valgte bestyrelsessuppleanter og en revisor samt en revisorsuppleant.Navn

Funktion

Adresse

Opgaver

Lisa Bang

Formand 

Stokkebjergsvinget 35

Kontaktperson for Kommune, medlemmer og øvrige. Forefaldende opgaver. Årsberetning. 

Tine Skovgaard-Jensen

Kasserer

Egernvej 22

Økonomi, budget, regnskab, vejene, indkaldelse til generalforsamling. 

Frank Schow

Sekretær

Egernvej 8

Dagsorden, referat, nyhedsbrev o.lign. samt hjemmesiden.

Annie Engelhardt

Medlem

Egernvej 15

Forefaldende opgaver

NN

Medlem


Forefaldende opgaver

NN

Bestyrelses-suppleantBent Schmidt-Nielsen

Revisor

Egernvej 26

Revision

Pt. ikke besat

Revisorsuppl.