Bestyrelsen


Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer. Dertil kommer to valgte bestyrelsessuppleanter og en revisor samt en revisorsuppleant.Bestyrelsen incl. fotografen 14/6-2020

Navn

Funktion

Adresse

Mobil

Opgaver

Inger Hjertsted 

Formand (konstitueret)

Egernvej 12

51 18 01 60

Kontaktperson for Kommune, medlemmer og øvrige. Forefaldende opgaver. Årsberetning. 

Peter Schmidt

Kasserer

Hesselhøj 20

Økonomi, budget, regnskab, vejene, indkaldelse til generalforsamling. 

Jette Hyldegård

Sekretær

Egernvej 4

53 59 35 62

Dagsorden, referat, nyhedsbrev o.lign. samt hjemmesiden.

Annie Engelhardt

Medlem

Egernvej 15

Forefaldende opgaver

Anni Norman 

Suppleant (best.)

Egernvej 9

Forefaldende opgaver

Lisa Bang

Revisor

Stokkebjergsvinget 35

Revision

Ikke besat

Revisorsuppl.