Til ejendomsmæglere

Her følger oplysninger til ejendomsmæglere i forbindelse med salg af ejendom beliggende i GF Stokkebro


Opkrævning af grundejerforeningsgebyr sker pr. 1/10. Vi beder om at der oprettes en fast overførsel til bank. 

Indbetaling skal ske til Den Danske Bank: reg. 1551 konto: 5052513.
HUSK, at anføre navn og adresse på grunden ifbm betaling.


Regnskabsår er 1/7-30/6.

For oplysninger om evt. restance kan kasseren kontaktes på foreningens mailadresse gfstokkebro@gmail.com


  • Der er medlemspligt
  • Der skal ikke betales depositum
  • Der er ingen antenneforening tilknyttet
  • Foreningen har ingen gæld, og ingen påtænkte udgiftskrævende projekter der ikke fremgår af sidste referat og budget fra generalforsamling


På foreningens vegne

Kasserer Peter Schmidt