Praktisk - Tips mm.

Her finder du information af praktisk karakter. 

Betaling af kontingent

Det årlige kontingent er på 600kr. Det skal betales inden 1. oktober. Indbetaling skal ske til Den Danske Bank: reg. 1551 konto: 5052513.
HUSK, at anføre dit navn og adresse på grunden ved betaling. Det kan anbefales, at du sørger for fast, årlig overførsel (via din netbank-løsning). 

TipGribskov
Hvis du opdager ødelagte skilte, skader fx på vores lokale bro ved Stokkebjergsvinget, i terrænet eller andre steder i Gribskov Kommune, tipper du Kommunen på nedenstående link eller henter deres app til mobil "TipGribskov". Det går meget hurtigere end telefonisk henvendelse.

https://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/trafik-og-veje/veje/tip-gribskov/


Beskæring

Det er den enkelte grundejers ansvar at beskære træer mv. ud mod vejen som vist på tegningen. 

Hastighed

Der er hastighedsbegrænsning på 15 km/t på foreningens veje.

Affald

Hvad gør jeg, når jeg har for meget affald?

Du kan købe ekstra sække på genbrugsstationen og på rådhuset. Hvis du vil købe på rådhuset, skal du bestille tid hos borgerservice. Ved køb af ekstra sække sikrer du samtidig, at de bliver taget med af skraldemændene.
Hvis du altid har for meget affald, skal du have en beholder eller et stativ mere. Bestil på selvbetjeningen eller kontakt borgerservice i åbningstiden.

Anlæg af solenergi, klimaanlæg mv. til privat brug

Ifbm privat etablering af eksempelvis solcelleanlæg kan henvises til Gribskov Kommunes hjemmeside: https://gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/vand-og-varme/solenergi-og-jordvarme 

Her kan du læse mere om, hvilke regler og krav der gælder.