Praktisk - Tips mm.

Her finder du information af praktisk karakter. 

Betaling af kontingent

Den årlige kontingent er på 450kr. Den skal betales inden 1. oktober. Indbetaling skal ske til Den Danske Bank: reg. 1551 konto: 5052513.
HUSK, at anføre dit navn og adresse på grunden ifbm betaling. Kan anbefale, at man sørger for fast årlig overførsel (via sin netbank-løsning). 

TipGribskov
Hvis du opdager ødelagte skilte, skader som fx på vores lokale bro ved Stokkebjergsvinget, i terrænet eller andre steder i Gribskov Kommune, tipper du Kommunen på nedenstående link eller henter deres app til mobil "TipGribskov". Det går meget hurtigere end telefonisk henvendelse.

https://www.gribskov.dk/borger/natur-miljoe-og-trafik/trafik-og-veje/veje/tip-gribskov/


Beskæring

Det er den enkelte grundejers ansvar at beskære træer mv. ud mod vejen som vist på tegningen. 

Hastighed

Der er hastighedsbegrænsning på 15 km/t på foreningens veje.

Affald

Hvad gør jeg, når jeg har for meget affald?

Du kan købe ekstra sække på genbrugsstationen og på rådhuset. Hvis du vil købe på rådhuset, skal du bestille tid hos borgerservice.
Hvis du altid har for meget affald, skal du have en beholder eller et stativ mere. Bestil på selvbetjeningen eller kontakt borgerservice i åbningstiden.

Double-click here to add your own text.